Pneu-remix.hr > Ostali filteri

Ostali filteri

OSTALI FILTERI iz programa

Pored standardnih filtera zraka ulja i goriva paleta proizvoda se upotpunjuje i filterima specijalne namjene kao što su:

  • Sušači zraka za kočione sisteme
  • Separatori ulja iz komprimiranog zraka za pneumatiku
  • Kombinirani filteri zraka za teške uvjete rada
  • Cikloni za predfiltriranje, radi produženja vijeka patrone
  • Filteri rashladne tečnosti za erozimate
  • Filteri za hidraulične sisteme, žičani i kombinovani
  • Filteri za raznu industrijsku upotrebu

Pogledajte našu ponudu

Unico filter
  • Tel: 031/297-560
  • Fax: 031/297-565