Pneu-remix.hr > Filteri za gorivo

Filteri za gorivo

FILTERI ZA GORIVO ispunjavaju izuzetno visoke zahtjeve modernih postrojenja za ubrizgavanje goriva.

Za sigurnu i pouzdanu vožnju od izuzetne važnosti je čisto gorivo. Gorivo se pomoću pumpe usisava iz rezervoara i šalje direktno u uređaj za ubrizgavanje. Usisano gorivo sa sobom nosi prljave čestice i kapljice kondenzata, (vode), koje ubrzavaju trošenje dijelova i koroziranja istih zbog prisustva vode. To može dovesti do umanjenja ubrizgane količine goriva ili do potpunog zaustavljanja rada motora.

Trošenjem dijelova na uređaju za ubrizgavanje povećava se potrošnja goriva a pogoršava rad motora. U tom slučaju je potrebno ugraditi u sistem napajanja gorivom filtere koji će zaustaviti sve nečistoće koje se pojavljuju u gorivu kao što su čestice prašine, vode, ili pak zrnca korozije od rezervoara i druge čestice koje su prisutne u gorivu.

Elementi i filteri za gorivo imaju zadaću da:

 • obezbijede siguran i uravntežen rad motora,
 • zaštite uređaje za ubrizgavanje goriva,
 • očiste gorivod nepoželjnih čestica,
 • spriječe nepotrebnu potrošnju goriva, te
 • zaštiti dijelove uređaja za ubrizgavanje od korozije

Sa filterima motori rade besprijekorno i ispunjavaju sve zahtjeve koji se postavljaju od strane konstruktora motora i uređaja.

Filteri goriva se rade u nekoliko osnovnih izvedbi:

 • izmjenjivi filteri goriva
 • linijski izmjenjivi filteri goriva
 • patrona filtera za gorivo i
 • EKO patrone filtera za gorivo.

IZMJENJIVI FILTERI ZA GORIVO

su filteri kod kojih su patrona filtera i kućište integrisani u jedan izmjenjivi sklop koji omogućava brzu i jednostavnu zamjenu filtera. Izmjenjivi filteri za putničke automobile i kamione rade se po ustaljenoj izvedbi, a kod sistema za ubrizgavanje sa visokim pritiskom filteri dobijaju drugu, ojačanu izvedbu. Izmjenjivi filteri goriva takođe mogu biti proizvedeni sa vijkom za ispuštanje vode, sa mogušnošću priključka senzora vode ili sa dodatnim dijelom za zagrijavanje goriva.

Izmjenjivi filteri za gorivo

LINIJSKI IZMJENJIVI FILTERI GORIVA

su filteri čija je uzdužna osa (linija) ugradnje paralelna smjeru protoka goriva i ugrađuje se direktno na dovod goriva. I kod ovih filtera kućište filtera i patrona čine jedinstven sklop koji se istovremeno mijenja. Ovi filteri se rade u dvije osnovne izvedbe koje se odmah vizuelno uočavaju.

 • Linijski izmjenjivi filter u plastičnoj izvedbi i
 • Linijski izmjenjivi filter u metalnoj izvedbi.

Linijski izmjenjivi filter u plastičnoj izvedbi je filter čije je kućište urađeno od prozirne plastike otporne na naftu i naftne derivate i imaju dvije nekoliko prednosti u odnosu na druge izvedbe:

 • kroz prozirno kućište filtera moguće je ustanoviti stepen zaprljanja filtera.
 • univerzalni prključak na ovim filterima omogućuje ugradnju na dovod goriva ø 6 do ø 8 mm
 • sistem ugradnje i univerzalni priključak omogućuju brzu zamjenu i ne zahtijevaju posebno tehničko znanje.

Linijski izmjenjivi filteri u metalnom kućištu su predviđeni za sisteme ubrizgavanja sa većim pritiscima i duže intervale zamjene.

PATRONE FILTERA ZA GORIVO

za očuvanje okoline ovo rješenje filtera za gorivo je povoljnije sa stanovišta očuvanja okoline Patrona filtera za gorivo je smještena u kućištu koje je sastavni dio motora. Kod ove vrtste filtera samo se mijenja patrona filtera.

Filteri goriva se proizvode od različitih materijala, a najčešće od celuloznog papira, filca i vune.

U poslednje vrijeme se rade i od novih vrsta medija za Filtriranje koji su znatno unaprijedili filtere goriva, a razvoj istih se usmjerava na EKO-filtere goriva odnosno filtere koje će biti lakše termički razgraditi i reciklirati sa ciljem očuvanja životnog prostora.

Patrone filtera za gorivo

Pogledajte našu ponudu

Unico filter
 • Tel: 031/297-560
 • Fax: 031/297-565