Pneu-remix.hr > Munja akumulatori

Munja akumulatori

"MUNJA" d.d., tvornica akumulatora i baterija osnovana je 1920 godine, kao jedini i najstariji proizvođač te vrste proizvoda u Republici Hrvatskoj.

munja akumulatori

Prateći razvoj automobilske industrije od početka ovog stoljeća, kao i potrebe ostalih potrošača elektro-kemijskih izvora energije, Munja je stalnim održavanjem kvalitete izgradila tradiciju i ime poznato među potrošačima.

Munja danas proizvodi:

 • starter akumulatore
 • DIN standard, za sve vrste automobila, teretna vozila i poljoprivrednu mehanizaciju, u naponu od: 6V-140Ah; 6V-155Ah; 6V- 195Ah; 6V-215Ah; 12V-36Ah; 12V-40Ah; 12V-45Ah; 12V-50Ah; 12V-55Ah; 12V- 60Ah; 12V-66Ah; 12V-75Ah; 12V-88Ah; 12V-97Ah;12V-100Ah; 12V-110Ah; 12V-135Ah; 12V-140Ah; 12V-180Ah i 12V-210Ah;
 • akumulatore i baterije specijalne namjene za vojne potrebe;
 • akumulatore atestirane za brodove;
 • stacionarne GroE baterije;
 • trakcione baterije.

Akumulatori Munja su visokokvalitetni proizvodi sa slijedećim karakteristikama:

 • izrada u polipropilenu ili tvrdoj gumi, napona 6 i 12V, kapaciteta 36-210Ah;
 • izrada prema posebnim zahtjevima naručioca;
 • visokokvalitetni kontejner akumulatori bez održavanja;
 • suhopunjeni akumulatori;
 • sposobnost uskladištenja bez elektrolita na duži vremenski period bez gubljenja osobina (suhopunjena varijanta);
 • jednostavna ugradnja u vozilo i trenutna spremnost za uporabu, odmah po nalijevanju elektrolita (bez prethodnog dopunjavanja);
 • sposobnost pražnjenja visokim strujama što omogućuje sigurno pokretanje motora i pri niskim temperaturama.
Munja akumulatori
 • Tel: 031/297-560
 • Fax: 031/297-565